Monday, May 24, 2010

ఆమె నవ్వెను

ఆమె నవ్వెను
చెట్లన్నీ హరితమాయే
ఆమె నవ్వెను
నదులు రాగములు తీసే
నగ్న నిశి ఐన నేమి . . ఆ నవ్వుతాకి
కట్టకుండునా వెన్నెల పట్టు చీరె
నాదు చేరుమాలందు ఆ నవ్వు తెరల
పరచి ఇచ్చిన దామె
ఇంపార దాని నలదు కొనగా . .
ఎంత హాయి కలిగే . .
అలసటంతయూ చేరుమాలందు కొనెను
గొంతులోనున్న రాగాల కోటి
ఆమె నవ్వు దివ్వె లో మునిగి స్నానాలు చేసే
సురలు ఆ గానము విని అచ్చెరువు నొందె
మా రసాంభుది భువికెట్లు చేరెనంచు . . .

No comments: